Astrologie

Sinds mensenheugenis kijken mensen naar de hemel. Al vanaf het eerste begin bestudeerden zij de hemelverschijnselen en ontdekten allerlei wetmatigheden en cycli van processen in de kosmos. De wetenschap die zich hiermee bezighoudt, is de astronomie, die de verschijnselen aan de hemel observeert, cycli bestudeert en eigenschappen van sterren en planeten analyseert.

Astrologen maken gebruik van een aantal gegevens uit de astronomie. De astrologie heeft door de eeuwen heen de verschijnselen aan de hemel voornamelijk bestudeerd met de bedoeling om samenhangen en verbanden te vinden met gebeurtenissen op aarde. “Zo boven, zo onder”. Deze bevindingen vormen de basis voor de interpretatie van horoscopen.

astrologie

Astrologie

Astrologie is een symbooltaal waarmee men de betekenis van het leven en de plaats van de mens in de kosmos leert begrijpen. Het is een (diagnose)middel om zicht te krijgen op krachten en energieën die in elk mens werkzaam zijn. De bekendste vorm die de westerse astrologie kent, is de karakterduiding, ook wel psychologische astrologie genoemd.

Terug naar vorige pagina

Marijke Vink

Reikimaster Usui Shiki Ryoho
Lid van de Reiki Alliance