Persoonlijke begeleiding

In de beginjaren van mijn zelfstandige praktijk stonden het geven van Reikicursussen en
– behandelingen en het maken van horoscoopanalyses centraal.
Op deze manieren kan ik individu en groep ondersteunen en begeleiden bij hun persoonlijke vragen en ontwikkeling en bij het verkrijgen van meer zelfinzicht en zelfvertrouwen.
Bijna als vanzelf ging ik ook mensen en groepen begeleiden, die dieper op een vraag of probleem wilden ingaan. Hierbij zijn mijn ervaringen met Reiki en astrologie geen doel op zich, maar de verkregen inzichten en ervaring kan ik goed inzetten.

Dat deze uitbreiding van mijn werk zich zo ontwikkelde, heeft ook alles te maken met mijn arbeidsverleden als maatschappelijk werkende en gezinsbegeleider in de residentiële en ambulante jeugdhulpverlening. In dit werkveld heb ik gedurende 20 jaar veel ervaring en een ruime deskundigheid opgedaan in het intensief begeleiden van kind, ouders en gezin in hun eigen omgeving. Denk hierbij aan de thuissituatie, school, familie, werksituatie, coördineren van hulpverleners etc.

persoonlijke begeleiding

 Mijn visie op begeleiding en ondersteuning van mensen steunt op twee belangrijke pijlers,  die ook in mijn manier van werken zijn terug te zien:

 • vraag-gestuurde hulp bieden middels korte lijnen, direct en kortdurend. Vooral in een crisissituatie is het individu het meest gemotiveerd om te   veranderen;
 • systeemgericht werken. Een individu staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een groter geheel. De plaats die hij of zij daarbij inneemt is van cruciaal belang, de context. Dit geldt niet alleen voor gezins- en familieconstellaties, maar ook voor de plaats die hij of zij inneemt in andere verbanden zoals het werk of vriendengroep.

 

Vanuit deze twee pijlers kent mijn manier van werken een aantal belangrijke uitgangs- en aangrijpingspunten:

 • waar zit de persoonlijke c.q. groepskracht en hoe kan die versterkt worden;
 • het managen van de eigen energiehuishouding: met vertrouwen en overtuiging in het leven staan. Hier gaat een preventieve werking van uit;
 • de samenhang tussen functioneren in de werksfeer, de individuele mogelijkheden en kwaliteiten en de persoonlijke omstandigheden;
 • meer zelfkennis en zelfinzicht leidt tot meer (zelf)vertrouwen en helpt om dichterbij jezelf te blijven. En dat kan leiden tot beter functioneren en beter samenwerken, in de werksfeer maar ook privé;
 • de kracht van de eenvoud. Het is effectief om complexe (werk)situaties letterlijk te ont-wikkelen en deze op die manier terug te brengen tot de kern, de essentie: waar gaat het nu echt om;
 • door begeleiding iemand helpen even afstand te nemen van zichzelf om erachter te komen wie hij/zij is, hoe hij/zij in het werk c.q. in het leven staat en welke keuzes hij/zij daarin kan maken om beter te functioneren en om zich gelukkiger te voelen;
 • orde en ruimte scheppen in emotionele of fysieke chaos, “het bos kappen”;
 • ondersteunen door de beweging van binnenuit te volgen en niet van buitenaf;
 • rust uitstralen;
 • humor en een positieve en optimistische levenshouding;
 • van probleemgerichtheid naar oplossingsgerichtheid;
 • indien noodzakelijk en gewenst, de stilte opzoeken: meditatie en retraite – ervaringen vertalen naar de dagelijkse praktijk.

persoonlijke begeleiding2

Probleemvelden en vraagstukken waarbij ik iets kan betekenen:

 • hoe kan ik anders, beter omgaan met werkdruk?
 • hoe kan ik weten waar mijn grenzen liggen, en hoe trek ik die?
 • burn-out: hoe kom ik daar overheen, hoe ga ik na een burn-out weer aan het werk en hoe kan ik herhaling voorkomen?
 • vergrijzing: vraagstukken over zingeving. Heb ik in mijn leven tot nu toe gedaan wat ik wilde?
 • vergrijzing: hoe om te gaan met oudere werknemers en hoe hen voor te bereiden op een leven na het werk?
 • conflicten of moeizame communicatie met een meerdere;
 • hoe beter samen te werken met cliënten of collega’s. Samenwerk is samen sterk, en hoe kan ik dan ook nog goed voor mezelf zorgen en eigen grenzen bewaken?
 • over welke talenten en kwaliteiten beschik ik (nog meer), hoe kan ik die koesteren en inzetten voor het grotere geheel?
 • omgaan met eigen onzekerheden en met onzekerheden in het algemeen;
 • combinatie werk – privé;
 • hoe kan ik de talenten en kwaliteiten van anderen als aanvulling op die van mij gebruiken, zodat er een meerwaarde ontstaat?
 • hoe kan ik werken aan verandering, en de verworven inzichten omzetten in concrete acties en beter functioneren?
 • de quarterlife-groep: twintigers en dertigers die al snel na hun opleiding bij hun eerste baan en/of in hun privéleven vastlopen.
Terug naar vorige pagina

Marijke Vink

Reikimaster Usui Shiki Ryoho
Lid van de Reiki Alliance