Intervisie

Bij intervisie gaat het om een regelmatig en gestructureerd overleg van een kleine groep gelijkwaardige professionals of collega’s.
Intervisie is een heel krachtig leerinstrument en wordt steeds vaker ingezet omdat het belangrijk is dat vakgenoten/collega’s hun visie, opvattingen, ervaring en kennis met elkaar kunnen delen.
Zo wordt met elkaar gereflecteerd op lastige werksituaties, wordt de eigen manier van werken en aanpak getoetst en kunnen persoonlijke en professionele vragen en dilemma’s worden geanalyseerd en aangepakt.

De kern van intervisie is dat een collega een werkprobleem inbrengt met de vraag aan de andere collega’s om het probleem te analyseren en te voorzien van een voor de inbrenger werkbaar, bruikbaar en toepasbaar advies.
De individuele leerweg staat centraal, het leren gebeurt door de uitwisseling van kennis en ervaringen met groepsgenoten.
De inbrenger van de vraag krijgt andere inzichten aangereikt, die helpen om het probleem op te lossen, daarbij ondersteund door de groepsgenoten, die vragen stellen, meedenken, andere invalshoeken aanreiken en met nieuwe inzichten komen.
De begeleider structureert en ondersteunt dit proces.

Het doel van intervisie is om de kwaliteit van het persoonlijk en beroepsmatig functioneren te optimaliseren en elkaar daarin te stimuleren en te ondersteunen.

Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk intervisie is. Ik heb altijd deelgenomen aan professionele intervisiegroepen en doe dat nog steeds, als deelnemer én als begeleider. Het heeft voor alle deelnemers veel meerwaarde, niet alleen beroepsmatig maar ook  persoonlijk.
Vanuit deze achtergrond en ervaringen begeleid ik graag intervisiegroepen.

Terug naar vorige pagina

Marijke Vink

Reikimaster Usui Shiki Ryoho
Lid van de Reiki Alliance